Medische advisering in het kader van het horen en beslissen

Deze werkzaamheden zijn specifiek gericht op de medische advisering in het kader van het horen en beslissen door de IND. Het voornaamste onderdeel van dit advies vormt een medisch onderzoek van asielzoekers. Verpleegkundigen en artsen van MediFirst onderzoeken of een asielzoeker lichamelijk en geestelijk in staat is om aan gehoren deel te nemen en of er eventuele medische beperkingen zijn waarmee tijdens het horen en bij het beslissen rekening dient te worden gehouden. De uitkomsten van dit medische onderzoek vormen een belangrijke basis voor de verdere procedure van de IND.

MediFirst is onderdeel van de FirstCompany Group waar ook Treve onderdeel van uit maakt. Lees meer over FirstCompany op de website www.firstcompany.nl.


Ketenpartners

MediFirst werkt voor haar (sociaal) de medische advisering Horen en Beslissen samen met verschillende ketenpartners.

                                                                                            
    
     
       
       

Meer informatie?

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Neem direct contact op.