Bureau medische advisering

Bureau Medische Advisering van de IND wordt in zijn taakuitoefening bijgestaan door MediFirst. De medisch adviseur van MediFirst brengt op basis van professioneel autonome beantwoording van de voorgelegde vraagstelling onafhankelijk medisch advies uit aan de IND. BMA adviseert over medische aspecten verband houdend met het nemen van een besluit op grond van de Vreemdelingenwet 2000. 

Meer informatie?

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Neem direct contact op.