Medisch Advies Zorgvuldig. Betrouwbaar. Helder.

Medisch Advies Horen en Beslissen

Medisch Advies Horen en Beslissen

MediFirst; Medisch onderzoek van asielzoekers

Horen en Beslissen

MediFirst is een organisatie voor onafhankelijke medische advisering over asielzoekers. MediFirst werkt o.a. in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

De drie onderdelen waarop MediFirst adviseert zijn:

1. Medisch Advies Horen en Beslissen / Klantdirectie asiel IND
2. Sociaal Medisch Advies / COA
3. Medisch advies / Bureau Medische Advisering IND

Lees meer over de werkzaamheden en achtergrond van MediFirst.

 

 Nieuws