FirstCompany Group

Publieke en individuele gezondheidszorg

FirstCompany Group is de overkoepelende werkmaatschappij van verschillende belangrijke spelers op het gebied van de publieke en individuele gezondheidszorg. We maken hierbij een onderscheid tussen Maatschappij & Gezondheid en Flex.

Onder Maatschappij & Gezondheid vallen MediFirst, Trompetter & Van Eeden en TriviumPlus. Organisaties die zich toeleggen op het adviseren aan overheidsorganen en het bieden van expertise op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Zo adviseert MediFirst de Immigratie en Naturalisatiedienst over de medische situatie van asielzoekers. Voor meer informatie zie: www.medi-first.nl.

Trompetter & Van Eeden en TriviumPlus adviseren gemeenten op het gebied van zorg, wonen en welzijn, zowel door het geven van medisch advies, beleidsondersteuning als door deskundigheidsbevordering. Voor meer informatie zie: www.treve.nl en www.triviumplus.nl.

Meer informatie?

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Neem direct contact op.